KonPsyk - Kurser

Kursus i ACT-Matrix

Oplever du usikkerhed på, hvordan du fremkalder forandringer hos dig selv og andre? Føler du, at du mangler redskaber, der kan udvikle dig som samtalepartner? 

KonPsyk inviterer alle interesserede til et kursus i anvendelsen af ACT-matrix som terapeutisk redskab. Kurset foregår i vores kliniklokaler i Odense C, og forløber over 6 gange. 

Seks trin frem, nul tilbage: Lær at træne psykologisk fleksibilitet i dig selv og andre

Deltag i vores kursus i at anvende det psykologiske redskab; ACT Matrix. ACT matrix er et terapeutisk redskab, man kan bruge som en måde at arbejde med Acceptance and Commitment Therapy (ACT) på.

I ACT er der et grundlæggende formål: At styrke og træne psykologisk fleksibilitet, så man bliver i stand til at leve et meningsfuldt og vitalt liv. Dette opnås ved at træne seks aspekter af éns liv, også kaldet de seks kerneprocesser. Heriblandt kan nævnes éns evne til at være åben, nærværende og i kontakt med sine værdier. ACT Matrix er udviklet til at gøre arbejdet med ACT simpelt. Det er derfor særligt gavnligt at have med i rygsækken for dig som arbejder med mennesker, eller som blot ønsker at blive klogere på det at være menneske.  

Hvad vil du opnå igennem kurset?

20240111_100559320_iOS-min

Praktisk info om kurset

Kurset består af 12 timers undervisning fordelt over seks aftener i tidsrummet 17:00-19:00. Kurset foregår i KonPsyks lokaler i Ansgargade 21 i Odense C og afholdes af psykolog Troels K. Rasmussen. Hver kursusgang vil indeholde elementer af oplæg, fælles diskussioner, øvelser og refleksioner. Kurset er for alle med interesse på området, og man behøver derfor ikke have en bestemt baggrund for at deltage. Det eneste vi opfordrer til er en villighed til at være nysgerrig. Ved afslutning af kurset modtager du et kursusbevis.

Tilmelding

Herunder kan du tilmelde dig kurset.

Tid og sted

Kurset afholdes i vores klinik i Odense på Ansgargade 21. Kurset forløber over 6 gange på datoerne: 3/4, 10/4, 17/4, 24/4, 1/5 og 8/5-2024 - alle gange kl. 17-19.

Pris

Kurset har en samlet pris på 2.195 kr. Er du studerende eller ledig, kan du få kurset til 1.395 kr. (brug koden STUDERENDE ved køb af kurset).
Vi tilbyder fuld tilfredshed eller pengene tilbage op til 1 måned efter afslutning af kurset.

Hvad er det så for et kursus?

I denne video kan du høre Troels fortælle om, hvad vores kursus i ACT Matrix er for noget.

Quick sheets - page 5
ACT Matrix: Livets GPS

ACT Matrix er et ståsted. Formålet er at lære at se tingene fra et nyt perspektiv og finde frem til den retning, man gerne vil bevæge sig igennem livet. 

Herigennem styrkes deres evne til at skelne mellem handlinger, der enten udspringer af motivationen for at nærme sig det vigtige eller for at undgå uønskede indre barrierer, der kan dukke op. ACT Matrix hjælper med at identificere, hvordan ens tanker og følelser kan påvirke ens adfærd og beslutninger. Herudover kan matrixen anskueliggøre, hvordan man kan bevæge sig imod et liv i overensstemmelse med ens værdier på trods af livets udfordringer. Den hjælper os med at vise en retning for vores handlinger. 

Forestil dig at din bil er kørt fast, og du ikke kan se, hvad du kan gøre for at komme fri. Med ACT Matrix søger man at anskue situationen fra nye vinkler, som kan hjælpe bilen til at komme fri, så man selv kan køre videre.  

I ACT Matrix starter man med følgende spørgsmål: Hvad forsøger jeg at bevæge mig henimod i mit liv og hvad forsøger jeg at undgå. Hernæst går vi et skridt videre: Virker de ting, jeg gør? Bevæger jeg mig reelt set tættere på det liv jeg gerne vil leve? Og endelig så bruger vi tid på følgende: Hvis ikke de ting, jeg gør, virker, hvilke skridt kan jeg så tage, som bringer mig tættere på mine værdier. 

De seks trin, som ACT Matrix består af:

Skepsis og nysgerrighed: Min rejse med ACT

Jeg hedder Troels og er psykolog hos KonPsyk. Siden 2021 har jeg arbejdet med ACT. Siden 2022 har jeg desuden arbejdet med ACT Matrix og bruger denne meget i mit daglige virke. Jeg kan huske første gang, jeg blev introduceret for den: Jeg var både skeptisk og nysgerrig. En del af mig ønskede ikke at følge en trinvis manual, en anden del af mig kunne se potentialet i at prøve at forkaste denne fordom. Inden jeg vidste af det, havde jeg gjort den til en fast del af det repertoire, jeg bruger i min hverdag som psykolog. Ikke nok med det; jeg begyndte også at bruge det i mit eget liv. Jeg begyndte at se mønstre i mit liv, som jeg ikke brød mig omF.eks. brugte jeg ofte meget tid på at undgå bl.a. afvisninger og skuffelse, med den konsekvens, at jeg holdt mig tilbage, og på den måde var begrænset af det. Frem for at undgå ubehaget, lærte jeg (og lærer stadig) at konfrontere det. Jeg oplever stadig tanker om det, men det påvirker mig ikke i samme grad. 

Det har givet mig mere glæde, og en oplevelse af at være mere fri til at være mig selv, og at kunne give noget til andre. Fagligt har det gjort mig dygtigere. Jeg oplever at være mere nærværende og afslappet i samtalen med andre. Når der f.eks dukker ubehag op – enten hos klienten eller hos mig selv – er jeg blevet bedre til at spotte dem, frem for, automatisk, at blive styret af dem. Jeg oplever ikke færre af de ting som er svære, men jeg er langt mindre styret af dem, fordi jeg kan se dem og give plads til dem inden de får taget i mig. Og det giver mig en enormt meningsfuld følelse af frihed. Jeg er langt fra nået i mål, og der er stadig meget at lære! Jeg håber du også har lyst til at lære mere! 

Det er derfor, jeg virkelig ser frem til at kunne lære fra mig og dele nogle af de erfaringer, jeg efterhånden har samlet sammen – både klinisk og personligt. Jeg håber på at inspirere andre på samme måde, som jeg blev. 

Hvem er KonPsyk?

KonPsyk er en psykologvirksomhed i Odense, der specialiserer sig i kontekstuel psykologi. Vi arbejder både med individuel terapi og gruppeterapi. 
Hos KonPsyk har vi desuden erfaring med at tilrettelægge og afholde kurser og undervisningsforløb inden for flere forskellige fagområder. 

Vi har bl.a. erfaring med kurser og undervisning inden for: 

  • Introduktion til Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  • Specialpædagogik
  • Mental sundhed og velvære
  • Stress- og konflikthåndtering
  • Og meget mere…

Du kan læse meget mere om KonPsyk her på vores hjemmeside.