KonPsyk

Blog: Angst

Hos KonPsyk er det underordnet om der er tale om generaliseret angst, panik angst, social angst/social fobi eller agorafobi. Vi har fokus på mennesket, frem for diagnosen. ACT handler nemlig om at tage imod det, som livet tilbyder, og peger på en vej ud af lidelse ved at rette fokus på det, som virkelig betyder noget i ens liv.

Hvad er angst?

Frygt er en naturlig reaktion på noget, der føles farligt. Frygt kan være med til at sikre, at man kan reagere hurtigt og instinktivt, og at man fx flygter eller forsvarer sig, når man føler sig truet. Men nogle oplever frygt eller angst i situationer, hvor den ikke har en reel funktion – fx i hverdagssituationer som at købe ind eller tage med toget. Her er angstreaktionen ikke relevant i forhold til den situation man befinder sig i. Ikke desto mindre kan den føles meget ægte, selvom man måske ikke helt forstår hvorfor. Man kan altså skelne mellem angst og frygt, hvor frygt er en reaktion på en reel trussel, og angst tilsyneladende kommer ud af det blå og ikke stemmer overens med en reel fare.

Situationer, der kan trigge følelsen af angst, kan bl.a. se ud på følgende måder:

At tage i biografen hvor der ikke er så mange udgange (et relativt lukket rum), eller at opholde sig i det offentlige rum, hvor ens mulige angstanfald kan give uønsket opmærksomhed (Agorafobi).

At vågne op om natten eller sidde roligt hjemme i sofaen samtidig med at man får fysiske symptomer af kraftigt øget hjertebanken, øget svedproduktion, åndenød, rysten, kvalme m.m. samt en følelse af intens frygt. (Panik Angst).

At dukke op før de andre, til en aftale (F.eks. sidde og vente på de andre og håbe på at tjeneren ikke henvender sig hvor man samtidig føler alle kigger på en og tænker kritisk om en, måske taler de endda om en) (Social fobi/ Social Angst).

 

At bekymre sig om fremtiden og/eller scenarier der kunne ske i ens fremtid, eksempelvis katastrofetanker såsom frygten for at der kommer krig, eller bekymring om hvis man ikke når bussen i morgen. (Bekymringerne fører ofte til kropslige symptomer såsom hjertebanken, muskelspændinger, hovedpine, søvnbesvær m.m.) (Generaliseret Angst).

KonPsyks tilgang til angst gennem ACT​

Hos KonPsyk, anerkender vi angstens påvirkning af hvad vi tænker og føler. Den kan komme til at fylde rigtig meget i et menneskes liv. Vores tilgang er dog, at angsten ikke skal have lov at fylde det hele. Vi arbejder nemlig ud fra ACT, hvor man fokuserer på mennesket, frem for diagnosen. I ACT giver man plads til, at livet ikke er nemt. Det er en del af livet, at man vil støde på forskellige udfordringer, som man helst ville have været foruden. F.eks. angst. Derfor er det vigtigt at bevare en bevidsthed om hvad der er vigtigt for én, til trods for livets modgang. 

Vores tilgang til angst handler om at blive klar over, hvilke tanker og følelser vi har, og hvordan de kan påvirke vores humør, og vores evne til at leve i overensstemmelse med det, som er vigtigt for os. Og ved at blive bevidst omkring disse tanker og følelser, kan vi lære at bevæge os tættere på et meningsfuldt liv – også når der er modgang. Derfor vil du, i mødet med en af vores psykologer, fokusere på hvordan du kan forholde dig til det, der gør ondt. Du vil blive udfordret i hvordan du inviterer nye tanker ind og lader de negative tanker fylde mindre samt øve dig i at være mere til stede i nuet. Det er muligt at leve et meningsfuldt liv med angst.