KonPsyk

Psykologisk fleksibilitet: Webinar

Har du fået testet din psykologiske fleksibilitet? Blev du overrasket? Har du mod på at udvikle dig selv og øge din psykologiske fleksibilitet? Så tilmeld dig vores webinar!

Længere nede på siden kan du få uddybet din profil. 

Fra bekymring til handlekraft: Øg din psykologiske fleksibilitet

Få hemmeligheden bag et liv med glæde og styrke. Øg din psykologiske fleksibilitet og kom tættere på det liv, du gerne vil leve og slip fri af usikkerhedens og bekymringens lænker. 

Deltag i vores webinar og hør mere om: 

Tilmeld dig et webinar!

Aftenwebinar: 20/2-2024 kl. 17-18

Live-webinar med vores direktør og autoriserede psykolog, Anders C. Randløv. Webinaret vil indeholde et 30 minutters oplæg og 30 minutters spørgetid for dig som deltager. Webinaret foregår over Zoom – linket tilsendes ved tilmelding. 

Pris: 29 kr.

Formiddagswebinar: 5/3-2024 kl. 10-11

Live-webinar med vores direktør og autoriserede psykolog, Anders C. Randløv. Webinaret vil indeholde et 30 minutters oplæg og 30 minutters spørgetid for dig som deltager. Webinaret foregår over Zoom – linket tilsendes ved tilmelding. 

Pris: 29 kr. 

Maksimér dit potentiale: Opdag psykologisk fleksibilitet

Der er mange måder at være fleksibel på. Måske du selv kan genkende dig i en af dem? Det kan enten være fysisk ved let at kunne bøje og bevæge sig. Det kan også være egenskaben til nemt at lade sig ændre og tilpasse sig til skiftende forhold eller behov. Og det kan også være evnen til at omstille sig samt at tage hensyn til andres ønsker og behov. Fælles for beskrivelserne er din vilje til at justere dig selv afhængigt af konteksten.

Dette gør sig også gældende for den psykologiske fleksibilitet. Det er netop din evne og vilje til:
at forholde dig åben over for indre oplevelser, med bevidsthed på hvad der sker lige nu og her, mens du prøver at bevæge dig henimod det liv og den person, du ønsker at leve og være.

Det kan være en stor mundfuld, derfor deler vi det op i mindre bider: åbenhed, nærvær og engagement.

Åbenhed

Som beskrevet centrerer en del af den psykologiske fleksibilitet sig om, hvordan du kan forholde dig åbent over for indre oplevelser. Med indre oplevelser menes der tanker, følelser og kropslige fornemmelser, som f.eks. alt fra minder, tristhed og kvalme til angst, vrede og mavepine. Det at forholde dig åbent til den slags oplevelser indebærer i høj grad 1) at blive opmærksom på dem og 2) at give plads til dem. Det kan f.eks. være at blive opmærksom på, hvornår tanken om dårlig samvittighed opstår og når den gør, prøve at give plads til den – uden at diskutere med den, rationalisere sig frem til, hvorfor den er der eller uden at kæmpe om at få den til at gå væk.

Nærvær

Som nævnt er dét at være bevidst om, hvad der sker lige nu og her, også en stor del af den psykologiske fleksibilitet. Med andre ord handler det om at øve sig i at være til stede her og nu, i dette øjeblik… og det her… og det her… Hvad ser du lige nu? Hvad hører du lige nu? Og nu?… Og nu?… Prøv bare lige i 5 sekunder at være opmærksom på det.

Ved at øge fokus på nuet, bliver du mere nærværende, frem for hele tiden at leve i fortiden og fremtiden, som du alligevel ikke kan gøre noget ved lige nu. Ved at blive opmærksom på hvad du gør, har du mulighed for at slå autopiloten fra og bryde rutinen, der bringer dig længere væk fra det liv og den person, du ønsker at være. Nu er der mulighed for at træffe andre valg, valg der bringer dig tættere på det liv, og den person, du ønsker at være.

Engagement

I tråd med ovenstående, handler den tredje gren af den psykologiske fleksibilitet netop om at undersøge hvad eller hvem der er vigtig for dig, samt hvordan du kan bevæge sig henimod det. Første skridt er altså at mærke efter; hvad og hvem betyder virkelig noget for mig? Det kan også være egenskaber, der er vigtige for den dig at besidde eller leve efter. Første skridt går altså ud på at identificere dine værdier. Herefter øve dig i at leve i overensstemmelse med det vigtige, ved at engagere dig i handlinger, der styrker dette. Dette er de værdibaseret handlinger. På den måde kan du øve dig i at leve et liv og være den person, du ønsker. 

Få uddybet din profil herunder

Åbenhed

Åbenhed handler om, hvor gode vi er til at møde vores egne indre oplevelser. Ofte skelner vi mellem tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Du skal huske på, at dine svar ikke nødvendigvis siger noget om, hvordan du reagerer i alle situationer. Du vil sikkert opleve, at der er forskel på, hvornår du oplever det svært og sammen med hvem.  

Dine svar indikerer, at din psykologiske fleksibilitet begrænses af en lav åbenhed.

Det betyder, at du måske ofte oplever tanker, som:

 • er bekymringer om fremtiden, gruble over fortiden og spekulere meget over, hvad andre tænker om dig.  
 • er stærkt kritiske over for dig selv eller selvbebrejdende. 
 • om det du fik sagt ved sidste møde eller selskabelige sammenkomst nu også var godt nok eller det rigtige at sige. 
 • handler om, hvad du kunne eller skulle have sagt. 
 • fylder så meget, at du oplever at blive handlingslammet.
 • får dig til at gøre ting bare for at slippe for disse tanker og for at distrahere dig selv.

Måske har du lagt mærke til, at du ofte diskuterer med dig selv og prøver at overbevise dig selv om, at der må være noget galt med dig. Måske har du lagt mærke til, at det ofte er de samme tanker, som kører i ring. Og måske er du ved at gå til i frustration over, at du ikke kan få det til at stoppe. 

Det kan også betyde, at du ofte oplever følelser, som: 

 • er overvældende stærke og skræmmende, og at det er som om, følelserne får dig til at gøre ting, du bagefter fortryder.
 • at du ikke rigtig føler noget mere – heller ikke glæde. 
 • at alt for meget af din tid går med at undgå situationer, hvor der kan dukke ubehagelige tanker og følelser op. 
 • at du er bange for at være bange. 

Du har måske lagt mærke til, at du bruger en masse tid på at prøve at forstå, hvor de ubehagelige tanker og følelser kommer fra, uden at du rigtig kan finde noget svar. Og at du måske bruger meget tid på at forsøge at undgå at tænke på eller mærke de svære tanker og følelser. Det kan være, at du drikker mere end du egentlig synes du burde, at du bruger for meget tid foran skærmen eller at du er holdt op med at gøre ting, du tidligere fandt glæde ved. 

Måske oplever du ofte kropslige fornemmelser som fx:

 • det trykker i brystet 
 • du får kvalme 
 • maven trækker sig sammen 
 • du får hovedpine 
 • du får eller har ondt i kroppen
 • du får sovet alt for lidt eller alt for meget
 • din appetit er påvirket så du enten helt glemmer at spise eller spiser alt for meget 
 • at være drænet for energi, og have vanskeligt ved at få hverdagen til at hænge sammen.  

Ofte får disse ting dig til at tro, at du er syg og måske bliver du lidt for tit liggende i sengen. Eller måske opsøger du ofte læge for at blive tjekket, om der skulle være noget galt, uden at der bliver fundet noget.  

Måske oplever du at blive fuldstændig opgivende, når alle disse tanker og følelser og kropslige fornemmelser optræder på samme tid og suger al din energi, handlekraft og glæde ud af dig. 

Dine svar indikerer, at din psykologiske fleksibilitet nogle gange bliver begrænset og nogle gange styrket af en medium åbenhed. 

Det kan betyde, at du af og til oplever tanker som fx: 

 • at bekymre dig meget om fremtiden, gruble over fortiden og spekulere meget over, hvad andre tænker om dig.  
 • er stærkt kritiske over for dig selv eller selvbebrejdende. 
 • om det, du fik sagt ved sidste møde eller selskabelige sammenkomst nu også var godt nok eller det rigtige at sige. 
 • hvad du kunne eller skulle have sagt. 
 • fylder så meget, at du oplever at blive handlingslammet.
 • får dig til at gøre ting bare for at slippe for disse tanker og for at distrahere dig selv.

Måske har du lagt mærke til, at du af og til diskuterer med dig selv og prøver at overbevise dig selv om, at det nok ikke er så slemt, som du frygter. Nogle gange lykkes det at få de svære tanker til at aftage og andre gange hjælper det ikke rigtig. Du er dog opmærksom på, at det er tanker, og at du godt kan fortsætte med at gøre andre ting, selvom de er der. Det opleves indimellem som begrænsende i forhold til at få gjort de ting, du gerne vil.  

Det kan også betyde, at du af og til oplever følelser som fx: 

 • er overvældende og skræmmende, og at det er som om, følelserne får dig til at gøre ting, du bagefter fortryder.
 • at du ikke rigtig føler noget mere, heller ikke glæde. 
 • at alt for meget af din tid går med at undgå situationer, hvor der kan dukke ubehagelige tanker og følelser op. 
 • at du er bange for at være bange. 
 • at være drænet for energi og have vanskeligt ved at få hverdagen til at hænge sammen. 
 • at du drikker mere end du egentlig synes du burde, at du bruger for meget tid foran skærmen eller at du er holdt op med at gøre ting, du tidligere fandt glæde ved. 

Du oplever måske, at følelser generelt ikke betyder så meget for dig, måske tænker du ligefrem at det mest er noget forstyrrende, man ikke skal bruge unødig tid på. Måske tænker du ligefrem, at alt det føleri er overdrevet og noget unyttigt pjat. Og du oplever måske alligevel, at du af og til kommer til at gøre ting i affekt, måske skælder du ud, eller du er måske mere stille end du plejer.  

Måske oplever du ofte kropslige fornemmelser som fx: 

 • trykken i brystet 
 • kvalme 
 • maven trækker sig sammen 
 • du får hovedpine
 • du får eller har ondt i kroppen
 • du får sovet alt for lidt eller alt for meget
 • din appetit er påvirket så du enten helt glemmer at spise eller spiser alt for meget
 • at være drænet for energi, og have vanskeligt ved at få hverdagen til at hænge sammen.  

Du oplever måske at du af og til lægger mærke til at din krop ikke føles helt på toppen. Du kan måske komme til at bekymre dig noget om, hvad der kan være galt, men det kan også være, at du formår at berolige dig selv og godt kan mærke, om det er noget, du skal søge læge for, eller om det er noget almindeligt forbigående. Du er generelt godt at komme i kontakt med din krop, men man kan af og til blive bekymret for, om der er noget galt.  

Dine svar indikerer, at din psykologiske fleksibilitet styrkes af en høj åbenhed. 

Det kan være du oplever tanker som: 

 • at det hele nok skal gå 
 • at du er god nok som du er  
 • at du tager én dag ad gangen 
 • at du tror på dig selv og hvad du kan opnå  
 • at du står ved dig selv, det du siger eller holdninger du har
 • at du nogle gange er god til at trykke på ”pyt” knappen 

Det kan også være, der dukker tanker op om selvkritik, jalousi og usikkerhed. Og det kan være, at du oplever, at disse tanker også fylder nogle gange. Du har måske også erfaret at disse tanker kommer og går, at de er helt naturlige, og at det faktisk er okay, at de en gang imellem er der.  

Det kan være du oplever følelser som: 

 • glæde, især ved de ting eller ved de personer, der er vigtige for dig 
 • overskud til daglige gøremål som f.eks. indkøb, rengøring og tøjvask 
 • at være af betydning 
 • tilfredshed, over det du gør og det du når 
 • at holde af nogen og være holdt af andre  

Det kan også være at du bliver fanget af ubehagelige og smertefulde følelser som angst, sorg eller nervøsitet. Det kan være at de opleves som meget ubehagelige og uønskede, og selvom de er det, oplever du også her, at disse følelser kommer og går. Og at det er okay at de er der, så længe de ikke er til besvær eller forhindrer dig i at gøre det der er vigtigt for dig og være den person, som du ønsker at være. 

Det kan være du oplever kropslige fornemmelser som: 

 • lethed i kroppens muskler og led 
 • at være mæt uden at have overspist dig  
 • at være rolig, måske fordi du kan slappe af uden tankemylder 
 • at være udhvilet, måske fordi du får sove nok   

Og måske har du lagt mærke til, at desto mindre du diskuterer og kæmper imod tankerne, følelserne og de kropslige fornemmelser, jo hurtigere forsvinder de igen – og måske endda uden at de bestemmer over, hvad du skal gøre. 

Nærvær

Nærvær er evnen til at registrere det der foregår her og nu og rette opmærksomheden mod det der er vigtigt og relevant. Ofte fortaber vi os i tanker om fortiden eller fremtiden eller forsøger at løse et problem.

Dine svar indikerer, at din psykologiske fleksibilitet begrænses af et lavt nærvær. 

Du oplever måske ofte: 

 • at have svært ved at koncentrere eller fordybe dig.  
 • at dit liv kører på autopilot, og du følger bare med uden rigtig at tage stilling til hvad der er på vejen.
 • at kan have svært ved at huske, hvad du egentlig har lavet i løbet af dagen. 
 • ofte tænker på noget andet, end det du laver lige nu.  
 • at du mens du er i bad allerede er i gang med at planlægge, hvad du skal have på, eller måske allerede er ved at løse dagens første arbejdsopgave.  
 • at erindringer fylder meget, og du gennemlever tidligere situationer, mens du måske forsøger både at forstå dem og har tanker om, at du skulle eller kunne have gjort noget anderledes.  
 • at dine børn pludselig er blevet store og det er som om du ikke rigtig kender dem. 
 • at du ikke er opmærksom på at forbinde dig med de mennesker du er tættest på 
 • at bekymringer om fremtiden fylder meget 
 • at du kommer til at reagere overdrevent stærkt på relativt uskyldige, neutrale eller harmløse bemærkninger 
 • at du ikke kan slippe et problem på arbejdet 
 • at din søvn bliver forstyrret af grublerier og bekymringer 
 • at du forsøger at planlægge minutiøst hvad der skal ske ved et forestående møde eller sociale sammenkomst 
 • at du forsøger at forudsige samtaler fra start til slut 
 • ofte er mere optaget af hvad du selv skal sige end at lytte til hvad andre siger 
 • springer rundt i tankerne og har svært ved at fastholde en tankerække, tænke en tanke til ende 
 • er mere optaget af at vurdere ting end blot at opleve dem 
 • er mere optaget af at følge reglerne end at handle hensigtsmæssigt i situationen 
 • måske bekymrer du dig meget om fremtiden ”Klarer jeg den?” ” Er jeg god nok? 
 • måske er du overbevist om at du kommer til at opleve noget slemt og forsøger ikke at tænke på det 
 • at det ofte er som om alle andre taler og tænker om dig. Du kommer til at tage livet personligt. Som om det hele handler om dig. 

Dine svar indikerer, at din psykologiske fleksibilitet nogle gange bliver begrænset og nogle gange styrket af et medium nærvær. 

Du oplever måske af og til: 

 • at du har gang i en masse ting og godt kan lide at multitaske, for at få mest muligt ud af din tid, men til gengæld er du ikke helt til sted  
 • at du er til et møde, en undervisning eller del af en samtale, mens du zoner ud, fordi din opmærksomhed bliver ledt over på andre tanker.  
 • at du nogle gange er opmærksom på hvad der sker lige nu og her.  
 • at du kan være i bad og bare nyde lyden og følelsen af vandet, mens du har lukket dine øjne. 
 • at du kan være opslugt af din fortid; hvad du på et tidspunkt gjorde og hvorfor. 

Selvom du måske er opslugt af denne fortælling, og det kan være svært, ikke at være det, oplever du måske, at du er bevidst om, at det er fortid og ikke behøver at afgøre, den eller det du gør i dag. 

Dine svar indikerer, at din psykologiske fleksibilitet styrkes af en høj grad af nærvær. 

Du oplever måske ofte:   

 • at du er god til at lave ingenting, ja faktisk at kede dig. 
 • at du oplever ikke at have særlig travlt, eller hvis du har travlt, så tage det som det kommer.  
 • at du er god til at være til stede, selvom tankerne nogle gange glider mod fremtiden og ting, du vil gøre og ordne.  
 • at du kan sætte dig ind i hvordan andre har det, og måske også til tider kan mærke efter, hvordan du selv har det. 
 • at du oplever at være i flow med de ting du laver, du kan fordybe dig uden at fortabe dig 
 • at du er i stand til virkelig at lytte til andre 
 • at du er opmærksom på hvor du er, og hvad der er vigtigt for dig i denne her situation 
 • at du er i stand til det meste af tiden at tage dig selv i at dømme og vurdere og give slip på det 
 • at du er opmærksom på at rette din energi ind i den aktuelle situation og løse den forhåndenværende opgave 
 • at du kan udtrykke dig klart i den konkrete situation 
 • at du lægger mærke til at tanker og følelser kommer og går i en kontinuerlig bevægelse 
 • at dine handlinger kun i ringe grad påvirkes af dine tanker 
 • at du selv vælger om dine tanker og idéer skal omsættes til handling 
 • at du lægger mærke til at du kan træffe valg om hvad du vil bruge din tid på uden at skulle følge/adlyde tanker og følelser 
 • at du har en god kontakt med din krop og fornemmer hvordan det er at være den, hvordan den fornemmes uden at være dømmende, også selvom det gør ondt 
 • at du er opmærksom på at tanker og følelser kan rumme vigtig information såvel som uvigtig information 

Engagement

Engagement er evnen til at være interesseret, optaget eller følelsesmæssigt involveret i noget eller nogen, der er vigtig for dig. Det er at vide hvad og hvem der er vigtig(e) for dig, samt hvordan du kommer tættere på det/dem. Vi kan komme til at fortabe os i rutiner, opleve livet som meningsløst eller gå igennem en livsforandring, der ændrer vores situation eller livssyn. 

Dine svar indikerer, at din psykologiske fleksibilitet begrænses af en lav score på engagement.

Du oplever måske ofte: 

 • at du har svært ved at pege på, hvad eller hvem der er vigtig for dig, dine værdier.  
 • at meningen med livet er svær at finde og/eller forfølge.  
 • at have travlt med at gøre ting, som andre forventer af dig.  
 • at skulle leve op til nogle bestemte leveregler, som er defineret af ideologi, religion eller traditioner.  
 • en stor indre tomhed.  
 • at du er mere optaget af at undgå alt det ubehagelige og svære ting i dit liv.  
 • måske oplever du desperat at søge efter meningen med livet, uden at finde noget svar.
 • at det er svært at færdiggøre ting eller begynde på nye ting.  
 • at du har en masse dårlige vaner og ofte kommer til at bebrejde dig selv eller oplever, at du ikke rigtig selv bestemmer.  
 • afmagt og opgivenhed, at alting er ligegyldigt. 
 • at du virkelig kæmper for at gøre de rigtige ting, men at du bare bliver mere og mere udmattet 
 • at håbløsheden og afmagten bliver så stor at du får tanker om at det var bedre hvis du ikka var her, om det virkelig er umagen værd at blive ved med at kæmpe 
 • at flakke rundt fra opgave til opgave  
 • at være meget nemt afledelig 
 • at være et offer for omstændighederne/omgivelserne – det er samfundets skyld, fortidens skyld, din mors skyld, din ekskærestes skyld.

Dine svar indikerer, at din psykologiske fleksibilitet nogle gange bliver begrænset og nogle gange styrket af din evne til i nogen udstrækning at kende og handle på de ting, der er vigtige for dig.

Du oplever måske ofte: 

 • at du ved hvad der er vigtigt for dig, men ikke hvordan du skal komme derhen. Det kan f.eks. være, at du gerne vil være en god ven, en god kollega eller god forælder, men ikke helt ved, hvordan du skal være det.  
 • det kan også være, at du er i tvivl om, hvordan du skal bruge din tid eller kommer til at den på noget eller nogle, du egentlig ikke har lyst til.  
 • at du virkelig har lyst til at forandre noget i dit liv, men ikke helt ved, hvad der er vigtigt for dig eller hvad der egentlig skal ændres. Er det dårlige vaner? En holdning eller indstilling til noget? Dit forsøg på at undgå ting, der er svære for dig?  
 • det kan også være, at du ved hvad der er vigtigt for dig og hvordan du kommer tættere på det, men oplever at ting som f.eks. samfundsnormer, visse personer eller økonomi står i vejen for det.  
 • at du tvivler på hvad der egentlig er vigtigt for dig.  
 • at du ofte er i konflikt med dig selv om hvad der er det rigtige at gøre. 
 • at du ind i mellem fanger dig selv i at beklage dig over, hvordan andre mennesker forhindrer dig i at være den person du gerne vil være.  
 • eller måske beklager dig over at samfundet eller verden ikke giver mulighed for at gøre de ting der er vigtige for dig.  
 • at du ofte følger et (strengt) moralkodeks og ofte lader dig styre af hvad der er rigtigt og forkert. “Det gør man ikke” 
 • at du til tider er mere optaget af at følge reglerne end følge din egen dømmekraft.  
 • at du ofte føler usikkerhed på om du gør det rigtige, og måske forsøger ekstra meget.  

Husk at gøre ting, fordi de er vigtige og værdifulde for dig, ikke fordi det er det “rigtige” at gøre. 

Dine svar indikerer, at din psykologiske fleksibilitet styrkes af en høj score på engagement.

Du oplever måske ofte: 

 • at du ved, hvad der er vigtigt og betydningsfuldt for dig i livet  
 • at du som oftest ved, hvordan du handler i overensstemmelse med det
 • at du er klar til at bryde mønstre og vaner, der flyttede dig længere væk fra det liv og den person, du ønsker at være.  
 • at bruge din tid på meningsfulde aktiviteter, betydningsfulde personer og på at gøre noget godt for dig selv.  
 • at du nogle gange er i tvivl om, hvilken vej du skal gå i livet, og tager en beslutning, der ligger i tråd med hvad der er vigtigt for dig, selvom det er svært. 
 • at du er god til at sige til og fra til andre mennesker 
 • at du udviser initiativ og handlekraft
 • at du ved hvorfor du er her
 • at du har en klar fornemmelse af hvem du er
 • at du er god til at vise og give udtryk for dine holdninger og værdier 
 • at du kan fastholde fokus på de vigtige handlinger også når der dukker svære tanker og følelser op
 • at du er god til at sætte dig både realistiske og ambitøse mål og som oftest forfølge dem 
 • at du kan som oftest også håndtere hvis målene ikke nås i erkendelse af at du ikke har fuld kontrol
 • at du anerkender og bruger din energi på ting du faktisk har kontrol over 
 • at du oplever tvivl og usikkerhed som nødvendige tilstande for at orientere dig mod nye muligheder
 • at du kan give og modtage anerkendelse og omsorg
 • at du er opmærksom på at det er dig der skaber dit liv.